Số/Ký hiệu: 05/2014/TT-TTCP
Ngày ban hành: 16/10/2014
Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu: Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Nội dung:

Tài liệu đính kèm