Số/Ký hiệu: 04/2014/TT-TTCP
Ngày ban hành: 18/09/2014
Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu: Thông tư Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Nội dung:

Tài liệu đính kèm