Số/Ký hiệu: 42/2013/QH13
Ngày ban hành: 25/11/2013
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: Luật Tiếp công dân
Nội dung:

Tài liệu đính kèm