Số/Ký hiệu: 92/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 08/10/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
Nội dung:

Tài liệu đính kèm