Số/Ký hiệu: 02/2014/TT-TTCP
Ngày ban hành: 29/04/2014
Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu: ​Thông tư Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 1 số điều của NĐ số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của CP quy định trách nhiệm giải trình của CQNN trong việc t/hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
Nội dung:

Tài liệu đính kèm