Số/Ký hiệu: 03/2014/TTLT-TTCP-BNV
Ngày ban hành: 08/09/2014
Người ký: Lê Tiến Hào - Trần Anh Tuấn
Trích yếu: Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Nội dung:

Tài liệu đính kèm