Số/Ký hiệu: 59/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/06/2013
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Nội dung:

Tài liệu đính kèm