Số/Ký hiệu: 78/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/07/2013
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
Nội dung:

Tài liệu đính kèm