Số/Ký hiệu: 171/TTCP-VP
Ngày ban hành: 18/01/2013
Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Trích yếu: V/v ban hành mẫu Văn bản chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP
Nội dung:

Tài liệu đính kèm