Số/Ký hiệu: 64/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/06/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
Nội dung:

Tài liệu đính kèm