Số/Ký hiệu: 03/2013/TT-TTCP
Ngày ban hành: 10/06/2013
Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu: Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Nội dung:

Tài liệu đính kèm