Số/Ký hiệu: 211/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/12/2013
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ
Nội dung:

Tài liệu đính kèm