Số/Ký hiệu: 264/KH-UBND
Ngày ban hành: 21/05/2012
Người ký: Hồ Đức Phớc
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện giai đoạn II (2012-2016) chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm