Số/Ký hiệu: 32/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/06/2013
Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu: Quyết định Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở, Ban, ngành; Chánh, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã
Nội dung:

Tài liệu đính kèm