Số/Ký hiệu: 08/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/01/2013
Người ký: Thái Văn Hằng
Trích yếu: Quyết định về Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm