Số/Ký hiệu: 3795/QĐ.UBND.KT
Ngày ban hành: 26/08/2010
Người ký: Thái Văn Hằng
Trích yếu: Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân tại tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm