Số/Ký hiệu: 248/KH-UBND
Ngày ban hành: 30/05/2013
Người ký: Thái Văn Hằng
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và HĐND tỉnh
Nội dung:

Tài liệu đính kèm