www.tt.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện lời kêu gọi “Ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019” của Bí thư Tỉnh ủy; nối tiếp truyền thống đạo lý “Lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” của ông cha ta. Cơ quan Thanh tra tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào “Tết vì người nghèo” trong toàn thể cán bộ công chức nhằm nâng cao lòng nhân ái, đoàn kết, tương trợ, sẻ chia trong cộng đồng. Hướng ứng phong trào “Tết vì người nghèo”, mỗi cán bộ công chức Thanh tra tỉnh đã tự nguyện trích một người 02 ngày lương để ủng hộ, giúp đỡ người nghèo xã Quang Phong, huyện Quế Phong đón Tết Nguyên Đán (là xã được UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh giúp đỡ trong chương trình tăng cường giúp đỡ các xã nghèo miền Tây Nghệ An) nhằm chia sẻ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thêm điều kiện đón tết Kỷ Hợi 2019.

Xem tiếp...


 
 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
Nguyên nhân phát sinh tham nhũng và yêu cầu cải cách hành chính vì mục tiêu chống tham nhũng

Thực tiễn đã chứng minh cải cách hành chính (CCHC) và phòng, chống tham nhũng là hai vấn đề liên quan chặt chẽ với nhau, tác động qua lại và mang tính biện chứng. CCHC có vai trò hoàn thiện bộ máy và làm cho hoạt động của các cơ quan hành chính công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực trong phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng. Đồng thời, chống tham nhũng sẽ giúp nền hành chính trong sạch, vững mạnh, nâng cao tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động và hạn chế cơ hội tham nhũng từ cán bộ, công chức, viên chức.

Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn - Biện pháp quan trọng nhằm phòng, chống tham nhũng

Minh bạch tài sản, thu nhập được coi là một trong những biện pháp căn bản nhằm phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở nhiều nước trên thế giới. Và, một trong những cơ sở quan trọng cho việc minh bạch hóa tài sản, thu nhập là kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đây là biện pháp tốt để phát hiện ra những dấu hiệu của tham nhũng, ngăn chặn dịch chuyển của dòng tiền và tài sản bất hợp pháp góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Một số điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 so với Luật Tố cáo năm 2011

Luật Tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 02 nhóm hành vi vi phạm pháp luật là tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Ngoài những nội dung chính nêu trên, Luật tố cáo năm 2018 còn quy định về nguyên tắc giải quyết tố cáo, áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo, các hành vi bị nghiêm cấm và điều khoản thi hành.

Sự phát triển của chế định pháp lý về quyền trong hoạt động thanh tra qua các thời kỳ lịch sử

Nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, có thể thấy quyền thanh tra đã có những sự thay đổi căn bản qua các thời kỳ lịch sử của ngành.

Kiểm soát tài sản, thu nhập: Thực trạng quy định và kiến nghị, đề xuất

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện hành, “minh bạch tài sản, thu nhập” đang được hiểu là việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và khi cần thiết được xác minh, kết luận. Đây là một trong các chế định về phòng ngừa tham nhũng được quy định trong Luật PCTN năm 2005 và được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN năm 2012.

Xem tiếp...
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu