Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
V/v đánh giá chính sách bảo vệ người tố cáo (11/02/2015 08:03 AM)

Thực hiện Văn bản số 295/TTCP-C.IV ngày 03/02/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc tiến hành đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo.

Để thực hiện đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đầy đủ, chính xác đảm bảo theo đúng yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra tỉnh kính đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc tổng hợp, báo cáo theo đề cương được gửi kèm theo Văn bản số 295/TTCP-C.IV ngày 03/02/2015 của Thanh tra Chính phủ.

Tổng hợp kết quả báo cáo gửi về Thanh tra tỉnh (Phòng Nghiệp vụ 4), đồng thời gửi bản mềm qua hộp thư điện tử tt@nghean.gov.vn hoặc nghean.thanhtra@gmail.com, thời gian trước ngày 31/03/2015.

Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Các tài liệu gửi kèm:

- Văn bản số 61/TTR-P4 ngày 10/02/2015 của Thanh tra tỉnh Nghệ An

- Văn bản số 295/TTCP-C.IV ngày 03/02/2015 của Thanh tra Chính phủ

Phòng Nghiệp vụ 4 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu