Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn trọng tâm thực hiện Đề án 1-1133 năm 2016 (11/01/2016 03:39 PM)

Thực hiện Văn bản số 1702/UBND-KT ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, liên quan triển khai thực hiện Đề án 1-1133 năm 2016 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 3832/TTCP-PC ngày 23/12/2015.

Ngày 08/01/2016, Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản số 09/TTR-P2 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị: Tư pháp, Tài chính, Thông tin - Truyền thông; Lao động - Thương binh và xã hội; Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn Nghệ An; Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1.1133 tỉnh Nghệ An. Theo đó, trọng tâm thực hiện Đề án 1-1133 năm 2016, gồm: Nội dung, đối tượng, phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; về lãnh đạo và hướng dẫn, bảo đảm thực hiện Đề án; về tài chính thực hiện Đề án, về tổng kết việc thực hiện Đề án và công tác kiểm tra việc thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Văn bản số 09/TTR-P2 ngày 08/01/2016.

Phòng Nghiệp vụ 2 - Thanh tra tỉnh Nghệ An


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu