Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo định kỳ (05/03/2015 03:57 PM)

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ phục vụ các kỳ họp của Chính phủ, của Tỉnh ủy và của UBND tỉnh. Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản bản số 462/TTR-VP ngày 02/8/2013 về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong ngành Thanh tra. Tuy nhiên , thời gian qua, một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc quy định trên như: Báo cáo chậm thời gian; báo cáo không đúng với đề cương biểu mẫu quy định; báo cáo không thống nhất giữa báo cáo lời và biểu mẫu kèm theo,…gây khó khăn cho việc tổng hợp báo cáo chung toàn tỉnh. 

Để khắc phục tình trạng trên đây và đảm bảo đầy đủ, thống nhất số liệu báo cáo định kỳ công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm theo đúng quy định; Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu:

1. Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ tại Văn bản số 462/TTR-VP ngày 02/8/2013 của Chánh Thanh tra tỉnh.

2. Giao Văn phòng Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo chung kết quả toàn tỉnh; đồng thời tăng cường đôn đốc, theo dõi việc chấp hành chế độ báo cáo của các đơn vị để phục vụ đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua hàng năm.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc kịp thời thông tin về Văn phòng Thanh tra tỉnh qua số điện thoại 0383.569130 hoặc 0984.464405 (gặp chị Quỳnh Nga) để được hướng dẫn, giải đáp.

Tải tài liệu gửi kèm tại đây

Văn phòng Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu