Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
KH Thanh tra chuyên đề: Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc, Thanh tra các Sở và Thủ trưởng các CQ có chức năng thanh tra chuyên ngành trực thuộc các Sở trong việc thực hiện các QĐPL về thanh tra (02/04/2015 10:51 AM)

Ngày 01/4/2015, Thanh tra tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 01/KH.TTR về Thanh tra chuyên đề: Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc, Thanh tra các Sở và Thủ trưởng các cơ quan có chức năng thanh tra chuyên ngành trực thuộc các Sở trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Kế hoạch số 01/KH.TTR ngày 01/4/2015 để các đơn vị được biết.

Phòng Nghiệp vụ 2 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu