Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
V/v bổ sung hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (18/03/2019 04:44 PM)

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 về Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 và Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về đánh giá công tác PCTN năm 2018, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Đề cương hướng dẫn các đơn vị báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhằm đánh giá công tác PCTN tại các đơn vị và phục vụ việc xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, ngày 12/3/2019, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tập huấn về đánh giá công tác PCTN năm 2018 cho UBND các tỉnh, trong đó có bổ sung những yêu cầu đánh giá kèm theo các phụ lục cụ thể, chi tiết để đánh giá công tác PCTN năm 2018 cho UBND cấp tỉnh.

Để thực hiện công tác đánh giá năm 2018 của tỉnh Nghệ An đúng theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh xin gửi lại Hướng dẫn chi tiết bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá theo hướng dẫn bổ sung.

Các đơn vị tải tài liệu bổ sung tại đây

Phòng Nghiệp vụ 4 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu