Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
V/v góp ý Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (13/12/2016 10:12 AM)

Thực hiện Văn bản số 3089/TTCP-PC ngày 22/11/2016; Văn bản số 3146/TTCP-PC ngày 25/11/2016 của Thanh tra Chính phủ và Văn bản số 1748/UBND.BTD ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại), trong đó giao Thanh tra tỉnh chủ trì, lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đối với 02 Dự thảo trên đây.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, góp ý đối với 02 Dự thảo: Luật Tố cáo (sửa đổi) và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại).

Văn bản góp ý gửi về Thanh tra tỉnh Nghệ An (Văn phòng) trước ngày 18/12/2016 để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh theo đúng quy định.

File đính kèm:

- Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)

- Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Văn phòng Thanh tra tỉnh


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu