Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
V/v hướng dẫn tổng kết Đề án 1-1133/QĐ-TTg (29/04/2016 03:55 PM)

Thực hiện Văn bản số 800/TTCP-PC ngày 21/4/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn tổng kết việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 (gọi tắt Đề án 1-1133/QĐ-TTg) và yêu cầu xây dựng Báo cáo tổng kết Đề án. Ngày 28/4/2016, Thanh tra tỉnh Nghệ An (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đề án) ban hành Công văn số 201/TTR-P2 hướng dẫn tổng kết việc thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Công văn số 201/TTR-P2 ngày 28/4/2016 để các đơn vị được rõ.

Phòng Nghiệp vụ 2 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu