Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị năm 2017 (06/04/2018 03:17 PM)

Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra Chính phủ ngày 26/02/2018 về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh 2017 và Kế hoạch số 245/KH.UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về đánh giá công tác PCTN năm 2017, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Đề cương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (sở, ban, ngành) và UBND cấp huyện báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 nhằm đánh giá công tác PCTN tại các đơn vị và phục vụ việc xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN tỉnh Nghệ An.

Để thực hiện hiệu quả, kịp thời việc đánh giá công tác PCTN năm 2017 của các đơn vị và tổng hợp đánh giá chung cho UBND tỉnh, đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện việc thu thập hồ sơ và báo cáo gửi Thanh tra tỉnh theo Đề cương hướng dẫn.

Tải các tài liệu hướng dẫn:

- Danh mục tài liệu phục vụ đánh giá công tác PCTN năm 2017

- Hướng dẫn đánh giá công tác PCTN năm 2017

Phòng Nghiệp vụ 4 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu