Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra (18/09/2015 09:33 AM)

Ngày 10/9/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2015/TT-TTCP Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 để bạn đọc được rõ.

Văn phòng Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu