Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Bộ Tài chính ban hành Văn bản v/v hướng dẫn mức tạm ứng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng (17/08/2015 04:35 PM)

Ngày 27/7/2015, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 10254/BTC-ĐT v/v hướng dẫn mức tạm ứng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Văn bản số 10254/BTC-ĐT ngày 27/7/2015 để bạn đọc được rõ.

Văn phòng Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu