Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương (24/09/2015 04:28 PM)

Ngày 08/9/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 2575/QĐ-TTCP Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Quyết định số 2575/QĐ-TTCP ngày 08/9/2015 để bạn đọc được rõ.

Văn phòng Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu