Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thanh tra năm học 2015 - 2016 (25/09/2015 07:33 AM)

Thực hiện chương trình công tác tháng 9 năm 2015, ngày 16/9/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra năm học 2015-2016. Tham gia Hội nghị tập huấn có gần 150 đại biểu gồm: Lãnh đạo, Chuyên viên Thanh tra Sở; Trưởng phòng, Chuyên viên phụ trách thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.


                            Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Các đại biểu tham gia Hội nghị đã được nghe Lãnh đạo Thanh tra Sở triển khai các nội dung: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Nghệ An. Đồng thời, tại đây, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra nội bộ trường học.

Hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng chống tham những và công tác kiểm tra nội bộ trường học cho Lãnh đạo các đơn vị; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về công tác thanh tra giáo dục với mục đích thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

Bích Hạnh

Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu