Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công tác thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 (27/06/2016 10:08 AM)

Ngày 27  tháng 5  năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công văn số 2483 /BGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Công văn yêu cầu các đoàn thanh tra, kiểm tra thi phải tuân theo quy định pháp luật; không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng thi, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi; mọi vi phạm quy chế thi đều bị xử lý theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra thi phải đảm bảo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi. Những người có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) dự thi tại Hội đồng thi trong năm tổ chức Kỳ thi không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tại Hội đồng thi đó.


Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu

có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Nghệ An, kiểm tra công tác

chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2016 vào sáng ngày 14/6/2016

Nội dung thanh tra thi thực hiện quy định tại Điều 6 Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ GDĐT, trong đó tập trung vào một số nội dung:

- Công tác chuẩn bị thi: Chuẩn bị đội ngũ tham gia tổ chức thi; việc ban hành các văn bản tổ chức kỳ thi; việc thành lập Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi; tập huấn các thành phần tham gia thi. Chuẩn bị hồ sơ thi theo Điều 9 Quy chế thi THPT quốc gia. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho kỳ thi (khu vực coi thi, khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi, phòng thi, phòng chấm thi, các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất), biện pháp phối hợp đảm bảo an toàn của Hội đồng thi (phòng chống cháy nổ, mưa bão, an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước và các tình huống bất thường khác).

- Công tác coi thi: Việc chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi liên quan đến công tác coi thi. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Ban coi thi, điểm thi (việc phân công và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và các thành viên khác). Việc xử lý các tình huống bất thường trong quá trình coi thi.

- Công tác chấm thi: Việc chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi liên quan đến công tác chấm thi. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Ban chấm thi (việc phân công tổ chấm thi, phòng chấm thi, cán bộ chấm thi và việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên). Việc xử lý các tình huống bất thường trong quá trình chấm thi.

- Công tác phúc khảo theo quy định tại Điều 29 và Điều 30 Quy chế thi THPT quốc gia.

- Công tác xét công nhận tốt nghiệp theo quy định từ Điều 32 đến Điều 40 Quy chế thi THPT quốc gia.

Đoàn, cán bộ thanh tra, kiểm tra hoạt động độc lập với Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của người ra quyết định thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng lịch thanh tra, kiểm tra cụ thể trong quá trình tổ chức thi. Trừ những trường hợp đột xuất, các đoàn thanh tra, kiểm tra không đến một điểm thi trong cùng một thời điểm trong thời gian coi thi, chấm thi, phúc khảo. Trường hợp đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ, Ban chỉ đạo thi các cấp, đại học quốc gia, đại học vùng phát hiện vi phạm quy chế thi, kiến nghị xử lý thì đoàn thanh tra của Sở GDĐT, đoàn kiểm tra của trường đại học chủ trì cụm thi, Cục Nhà trường phải theo dõi việc thực hiện kiến nghị.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, cụm thi tốt nghiệp do Sở GD&ĐT chủ trì (cụm thi số 26) có 12.751 thí sinh đăng ký dự thi tại 26 điểm thi, gồm 528 phòng thi, 60 cán bộ coi thi. Giám đốc Sở GD&ĐT đã bố trí 4 đoàn thanh tra lưu động với 17 thành viên (gồm cả công an PA83). Mục đích thanh tra nhằm kịp thời nắm tình hình tổ chức thi, giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi thực hiện đúng quy chế thi THPT quốc gia và các văn bản liên quan đến kỳ thi góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến kỳ thi.

Ngày 25/6/2016, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức tổ chức quán triệt, tập huấn cho cán bộ, công chức tham gia thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia để phổ biến Quy chế thi THPT quốc gia năm 2016 và một số văn bản liên quan đến công tác tổ chức thi THPT quốc gia; định hướng công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2016; phổ biến một số điểm lưu ý, việc xử lý các tình huống bất thường trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thi; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi.

Bích Hạnh

Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu