Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Địa phương đi đầu trong công tác thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ (26/12/2016 03:28 PM)

Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ. Cách làm này không những nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mà còn nâng cao trách nhiệm, nghiệp vụ, kinh nghiệm cho từng cán bộ, công chức; góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nói chung và trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng.

Năm 2011, tỉnh bắt đầu triển khai công tác này tại 04 đơn vị (Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Kề hoạch, đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng). Từ những biện pháp tiến hành và kết quả qua thanh tra tại 04 đơn vị trên, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã xây dựng Đề cương tiến hành thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ để thống nhất áp dụng cho tất cả các đoàn thanh tra từ cấp tỉnh xuống cấp huyện; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và dễ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện trong toàn tỉnh và các kiến nghị, đề xuất các giải pháp.

Từ năm 2012 đến nay, toàn ngành đã thực hiện 545 cuộc thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ tại 1.118 đơn vị, qua thanh tra phát hiện 326 đơn vị có vi phạm, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 432 tổ chức và 1.458 cá nhân, kiến nghị xử lý hành chính 29 tổ chức và 24 cá nhân có vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ (riêng Thanh tra tỉnh, từ năm 2012 đến nay đã thực hiện 54 cuộc thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ tại 54 đơn vị, qua thanh tra phát hiện 54 đơn vị có vi phạm, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 166 tổ chức và 597 cá nhân); sai phạm chủ yếu là giải quyết các nhiệm vụ được giao chậm thời gian quy định); các cuộc thanh tra này đã thực sự có hiệu quả, phát huy được những nhân tố tích cực cũng như nâng cao rõ rệt trách nhiệm và kết quả thực hiện công vụ, nhiệm vụ của lãnh đạo cũng như cán bộ, công chức nói chung và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng; kịp thời phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các sai phạm, đề ra các biện pháp khắc phục; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thực thi công vụ của cán bộ, công chức; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ cho thấy vẫn còn nhiều cán bộ, công chức giải quyết các nhiệm vụ được giao chậm thời gian; công tác tiếp dân và tuyên truyền pháp luật hiệu quả còn hạn chế, nên tỷ lệ các vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo sai còn khá cao; quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc chưa đảm bảo đúng quy định (như kéo dài thời gian giải quyết, biên bản ghi chép chưa rõ ràng...); việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm chưa sát với thực tế, quy trình một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo; bố trí cán bộ làm công tác thanh tra còn thiếu; việc kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ; Thanh tra nhân dân hoạt động kém hiệu quả; việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm túc; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, thông tin, số liệu chưa cụ thể ...

Đồng thời, cũng qua công tác này, UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được thanh tra kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm trong việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công vụ liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tổ chức kiểm điểm, kỷ luật nghiêm túc và đề ra các giải pháp hữu hiệu để quản lý cán bộ công chức trong thực thi các nhiệm vụ công vụ tại địa phương, đơn vị mình; chấn chỉnh tình trạng quản lý cán bộ, công chức, viên chức lỏng lẻo tại các cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh việc làm sai quy trình, thủ tục, giải quyết hồ sơ chậm so với thời gian quy định, chưa đúng hoặc để tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần, làm thủ tục nhiều nơi… Đây cũng là điểm nhấn quan trọng, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Như vậy, có thể khẳng định rằng việc gắn công tác thanh tra trách nhiệm với thanh tra công vụ đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực thi nhiệm vụ công vụ, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm trong việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công vụ, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị được thanh tra, hạn chế được thái độ hạch sách, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, hạn chế tình trạng đơn thư phức tạp, tình hình xã hội tiếp tục trên địa bàn được ổn định./.

Tổng hợp

Nguồn: thanhtravietnam.vn (21/12/2016)

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu