Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân (10/07/2013 10:04 PM)

Trong thời gian qua, ngành Thanh tra đã tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, có nhiều vụ việc khiếu nại đã được các cấp, các ngành giải quyết đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hợp lý, hợp tình nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công dân còn nhiều hạn chế.

Để công tác tiếp công dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm và đi vào nề nếp, theo đúng luật định, giải quyết kịp thời các quy định của công dân, không để xẩy ra “điểm nóng”, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp và các đoàn đông người đi khiếu kiện, ngày 24/6/2013 Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1382/TTCP-TD&XLĐT về nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân; Theo đó, ngày 28/6/2013 Thanh tra tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 395/TTR.TD gửi Chánh Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã, Chánh Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong thời gian tới với các nội dung yêu cầu cụ thể như sau:

Thanh tra cấp huyện, sở, ban, ngành cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành) nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức cũng như trong nhân dân để giảm bớt vụ việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng quy định; Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao trách nhiệm của của các phòng, ban trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ. Chấn chỉnh xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thực hiện tốt công tác xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân có phẩm chất, am hiểu pháp luật, nhiệt tình và có uy tín với nhân dân; có biện pháp động viên khích lệ kịp thời nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân.

Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân phải thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu những quy định mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng. Trong quá trình tiếp công dân phải chú trọng đến việc tuyên truyền, giải thích, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người khiếu nại, tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận cao của người dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt đối với người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước; làm tốt công tác tiếp công dân sẽ hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp và các đoàn đông người kéo lên tỉnh, lên Trung ương để khiếu kiện, từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh./.


Nguyễn Thị Hà - Phòng TD&XLSTT

Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu