Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công bố Luật Tiếp công dân: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân (14/12/2013 03:56 PM)

Ngày 12/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 8 Luật và 1 Pháp lệnh, vừa được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Trong đó, Luật Đất đai, Luật Tiếp công dân là những đạo luật có tác động sâu rộng đến ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh tiếp dân tại Trụ sở Tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước. Ảnh: Nguyễn Dung

Phải có ý kiến trả lời khi tiếp dân

Sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, Luật Tiếp công dân quy định cụ thể trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan. Cùng với trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan mình, người đứng đầu cơ quan còn có trách nhiệm tiếp công dân đột xuất trong những trường hợp nhất định.

Luật cũng quy định rõ khi tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo thời gian trả lời cho công dân. 

Quy định này nhằm xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác tiếp công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thu hẹp các trường hợp thu hồi đất

Cùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014, Luật Đất đai năm 2013 có rất nhiều nội dung đổi mới quan trọng về chế độ sở hữu đất đai, quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; về tài chính đất đai, giá đất; về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất...

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết: Ngoài việc quy định thống nhất những trường hợp thật cần thiết mà Nhà nước phải thu hồi đất với Hiến pháp sửa đổi cũng vừa được thông qua, Luật Đất đai năm 2013 siết chặt hơn và thu hẹp hơn các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

Cùng với quy định thu hẹp các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất và cơ bản chuyển sang thuê đất, Luật Đất đai 2013 đã thiết lập sự bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài…

Ngoài Luật Đất đai và Luật Tiếp công dân, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn cũng công bố Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Việc làm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Đấu thầu; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Chủ tịch nước cũng ký Lệnh công bố Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 12/7/2013. 

Thảo Nguyên
Nguồn: thanhtra.com.vn (13/12/2013)


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu