Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi tiếp công dân phải gắn với giải quyết vụ việc (31/05/2013 08:46 AM)

Quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi tiếp công dân phải gắn với việc giải quyết vụ việc, phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân là một trong những nội dung quan trọng được quy định trong dự thảo Luật Tiếp công dân do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày vào sáng nay 29/5, tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng, tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật về tiếp công dân; các cơ quan, tổ chức đã triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác này. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của mình.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân của các cấp, các ngành và Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước cũng còn có những hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Như việc lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức chưa nhận thức đầy đủ ý‎ nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Việc tiếp công dân còn hình thức, chưa hiệu quả, có tình trạng khoán trắng cho công chức tiếp công dân hoặc cơ quan chức năng; có nơi còn biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ không đúng mực đối với người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tình trạng né tránh trách nhiệm, hướng dẫn công dân không đúng quy định vẫn còn xảy ra.

Trong hoạt động tiếp công dân, chưa phân định rõ việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo với kiến nghị, phản ánh; chưa quy định rõ việc tiếp công dân của người đứng đầu với việc tiếp công dân của công chức, giữa việc tiếp công dân thường xuyên với việc tiếp công dân theo yêu cầu khẩn thiết đối với vụ việc phức tạp, có nhiều người tham gia.


Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII. (ảnh Internet)

Đánh giá vai trò rất quan trọng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, cơ quan soạn thảo đã dành một chương quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong Dự thảo. Trong đó quy định trách nhiệm chung của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân (Điều 9); trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất (Điều 10); việc tiếp công dân của người đứng đầu phải gắn với việc giải quyết vụ việc, khi tiếp công dân phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân; trường hợp không trả lời ngay được thì phải thông báo rõ thời gian giải quyết và trả lời cho công dân.

Tuy nhiên, một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật còn băn khoăn về việc quy định cứng về định kỳ tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Điều 10 của dự thảo Luật. Mặc dù dự thảo Luật lần này đã chia ra nhiều mức quy định về thời gian định kỳ trực tiếp tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, song nếu quy định cứng việc người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải dành một ngày hay một buổi trong một tháng để trực tiếp tiếp công dân là không phù hợp với thực tế, thiếu tính linh hoạt và cũng không thực sự hiệu quả. Bởi vì, với các cơ quan thường xuyên tiếp nhận nhiều khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì thời gian tiếp trực tiếp một ngày/một tháng là quá ít ỏi, trong khi ở một số cơ quan, tổ chức khác lại có khi hàng vài tháng không có người dân nào tìm đến.

Nhiều ý kiến tán thành với quy định tại Chương IV về Trụ sở tiếp công dân, việc tiếp công dân ở cấp Bộ, cấp sở, cấp xã như trong dự thảo Luật. Có ý kiến tuy tán thành với việc cần tổ chức các Trụ sở tiếp công dân chung nhưng đề nghị không coi đây là các cơ quan có tư cách pháp nhân độc lập mà chỉ nên tổ chức là một bộ phận của cơ quan có thẩm quyền tiếp công dân.

Ủy ban Pháp luật đánh giá cao cơ quan soạn thảo đã đầu tư xây dựng một chương riêng quy định về việc xử lý đối với các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nhiều người. Đây là nội dung phức tạp và rất cần có cơ chế để xử lý có hiệu quả. Tuy nhiên, dự thảo Luật vẫn đi theo hướng quy định cách thức giải quyết đối với các trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị mà chưa tập trung vào trình tự, thủ tục tiếp nhận cụ thể.

Theo dự kiến, Luật Tiếp công dân sẽ được các đại biểu thảo luận tại tổ chiều 31/5, và tiếp tục thảo luận tại Hội trường sáng 11/6./.

Minh Quang

Nguồn: thanhtravietnam.vn

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu