Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Khẳng định tiếp công dân là của cả hệ thống chính trị (20/03/2013 09:57 AM)

Sáng 19/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo Luật Tiếp công dân. Theo đó, các đại biểu đã nghe cơ quan soạn thảo (Thanh tra Chính phủ) giải trình nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật; trách nhiệm, thẩm quyền tiếp công dân; và việc xây dựng hệ thống trụ sở tiếp công dân theo 3 cấp hành chính.

Được đánh giá là một trong những Luật quan trọng và khá phức tạp bởi phạm vi rộng có chồng chéo với các luật khác trong hệ thống pháp luật nhưng với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Dự thảo Luật đúng định hướng, có chất lượng, đi sát với tình hình thực tế. Mặc dù đây là lần đầu trình Ủy ban Thường vụ cho ý kiến để tiếp thu nhưng về cơ bản Dự thảo Luật được khá nhiều đại biểu đồng tình. Tuy vậy, qua nghiên cứu các đại biểu cũng yêu cầu cách thể hiện văn bản và một số nội dung khác trong Dự thảo cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung để Dự thảo Luật rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục hơn.

Đánh giá về Dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, Dự thảo Luật Tiếp công dân đã xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy định về tiếp công dân tại Luật khiếu nại năm 2011 và luật hóa các quy định tại các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp công dân còn phù hợp và đã được thực tiễn kiểm nghiệm để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho công tác tiếp công dân của các cơ quan nhà nước.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.

Sửa theo hướng rõ ràng, tách bạch

Về nội dung của Dự thảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu cơ quan soạn thảo làm rõ, tách bạch được 2 vấn đề tiếp công dân để giải quyết, và tiếp công dân để tiếp nhận và nghe phản ánh của người dân. Nhiệm vụ tiếp công dân cần tách bạch giữa hệ thống các cơ quan của Đảng, cơ quan lập pháp, hành pháp, và tư pháp. Theo như Dự thảo thì những nội dung trên chỉ được nêu theo dạng liệt kê chưa rõ ràng, mạch lạc.

Đồng tình với quan điểm trên, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước nêu lên ba vấn đề trong việc tiếp công dân: loại thứ nhất, là tiếp công dân để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chính cơ quan đó vì nó liên quan đến quyết định hành chính khi cơ quan đó ra, việc này đơn vị nào cũng phải làm; loại thứ hai, là tiếp công dân để công dân đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan; loại thứ ba, là tiếp công dân để nghe phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Tuy đã hình thành đầy đủ nội dung nhưng so sánh với nội dung mà Dự thảo đưa ra là quá rộng, cơ quan soạn thảo nên lựa chọn 1 trong 3 loại tiếp công dân đã nêu ở trên để xây dựng Luật Tiếp công dân đi vào giải quyết thực tiễn được hiệu quả.

Cũng về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nêu: đã là Luật Tiếp công dân thì tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị đều phải tiếp nếu như chỉ cơ quan quản lý nhà nước thì chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra cái khó khăn là xử lý như thế nào vì mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, trình tự, thủ tục tiếp công dân có giống nhau hay không.

Về vấn đề này Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh trả lời rằng, cơ quan soạn thảo đã thể chế Luật đúng với quan điểm của Ban Bí thư là công tác tiếp công dân phải được tiến hành trong cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu nêu lên và sẽ sửa đổi việc xây dựng Luật theo hướng tiếp dân để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để chuyển và giải quyết. Đối với việc tiếp dân của các cơ quan, cơ quan soạn thảo sẽ sửa đổi cụ thể những quy định về trình tự, thủ tục,... tiếp công dân đối với từng cơ quan trong hệ thống bộ máy Nhà nước sao cho phù hợp.


Nếu làm tốt công tác tiếp dân, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ nâng cao.
(ảnh minh họa)

Xây dựng Trụ sở tiếp công dân theo 3 cấp là cần thiết

Trình bày về vấn đề xây dựng hệ thống trụ sở tiếp công dân, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, Dự thảo xây dựng các trụ sở tiếp công dân được thành lập ở các cấp hành chính, bao gồm: Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước; Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trụ sở tiếp công dân của quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. Riêng đối với các bộ, ngành, không nhất thiết thành lập trụ sở tiếp công dân ở tất cả các bộ, ngành mà căn cứ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có thể thành lập đơn vị tiếp công dân hoặc bố trí công chức thuộc Thanh tra bộ làm công tác tiếp công dân.

Đồng tình với quan điểm xây dựng hệ thống trụ sở tiếp công dân theo các cấp chính quyền, nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng vẫn yêu cầu cơ quan soạn thảo có giải trình rõ ràng về địa vị pháp lý của trụ sở tiếp công dân, vai trò hướng dẫn thực hiện việc tiếp công dân của trụ sở tiếp công dân; và quy định thêm mối quan hệ của các trụ sở tiếp công dân với nhau, giữa trụ sở tiếp công dân với các cơ quan liên quan khác.

Băn khoăn về vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa, việc tiếp công dân là của toàn bộ hệ thống chính trị nhưng bất cập hiện nay là đang xảy ra tình trạng "khoán trắng" cho các cơ quan chức năng. Trước đây, chúng ta đã tổ chức tiếp công dân ngay tại cơ quan nhà nước, và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Trong khi Dự thảo lần này đang đề cấp đến Trụ sở tiếp công dân, và dần hướng xây dựng cơ quan chuyên trách về tiếp công dân, vậy nếu ban hành Luật thì tình hình có đổi mới không?

Trả lời những thắc mắc trên, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nói: về trụ sở tiếp công dân đây là tên gọi, nếu không có trụ sở riêng thì rất rắc rối, không thể cơ quan nào không có nơi để tiếp công dân vì với số lượng lượt người và đơn thư hàng năm rất lớn vì vậy phải có nơi tiếp công dân; Bên cạnh đó, trụ sở tiếp công dân phải có con dấu, có tài khoản riêng, phải có tính độc lập thì mới "đủ sức" để thực hiện nhiệm vụ.

Về việc xây dựng trụ sở tiếp công dân, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, nếu như các trụ sở tiếp công dân được giao nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc thì hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ được nâng cao. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, các nước trên thế giới xây dựng cơ quan trung gian thiết chế tiếp công dân cũng là phổ biến./.

Quang Vững

Nguồn: thanhtravietnam.vn

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu