Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công điện về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (31/10/2012 09:34 AM)

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện số 38/CĐ.UBND.KT ngày 26/10/2012 về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung có trong Công điện.

 

Toàn văn Công điện được đăng tải tại đây.

 

Văn phòng Thanh tra tỉnh Nghệ An


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu