Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cần bổ sung chế tài xử lý người đứng đầu khi không thực hiện hết trách nhiệm (14/06/2013 06:38 PM)

Ngày 11/6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tiếp công dân. Các vấn đề về phạm vi điều chỉnh, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tiếp công dân; trụ sở tiếp công dân; hoạt động tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị... là những nội dung thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội.

Tại hội trường, các đại biểu đều đặt ra yêu cầu khi xây dựng làm thế nào để dự án Luật sớm đi vào cuộc sống, tránh tình trạng để người dân đến tập trung đông người như thời gian qua.

Đại biểu Ma Thị Thúy của tỉnh Tuyên Quang cho rằng, về phạm vi điều chỉnh, dự án Luật mới chủ yếu tập trung vào giải quyết vấn đề đón tiếp, lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, chưa chú ý đúng mức đến việc gắn hoạt động tiếp công dân với giải quyết, kiến nghị khiếu nại, tố cáo của công dân, trong khi đây là một trong những mục đích chính của việc tiếp công dân và cũng là mục đích của công dân khi đến trụ sở tiếp công dân. Trên thực tế, nếu người có thẩm quyền khi tiếp công dân sẽ trực tiếp giải quyết luôn một số khiếu nại, tố cáo của người dân thì sẽ giảm bớt được rất nhiều đơn thư vượt cấp. Do đó về phạm vi điều chỉnh của Luật cần bổ sung nội dung có liên quan đến quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu cũng như những cá nhân có thẩm quyền.

Về đối tượng áp dụng dự thảo Luật quy định tiếp công dân của các cơ quan Nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công và doanh nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản Nhà nước. Quy định như vậy là quá rộng và chưa đúng với bản chất của việc tiếp công dân là giải quyết mối quan hệ về quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm giữa công dân với Đảng, Nhà nước, các cơ quan của Đảng, Nhà nước và ngược lại. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp và pháp luật, các quy định của từng tổ chức trong hệ thống chính trị. Vì vậy Điều 2, Điều 3, Chương I, cần được nghiên cứu, chỉnh sửa để giới hạn đối tượng áp dụng là các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp công lập. Không áp dụng đối với các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII.

Liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu đại biểu, đại biểu Nguyễn Thị Khá tỉnh Trà Vinh nhất trí khi dự thảo Luật Tiếp công dân quy định người đứng đầu dành thời gian tiếp công dân theo định kỳ, rồi thấp nhất, đột xuất v.v... cho rằng đây là việc làm cần thiết, sẽ giải tỏa được một số việc không nên tránh né.

Tuy nhiên, theo đại biểu Triệu Thị Thu Phương tỉnh Bắc Kạn, dự thảo Luật đã quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp công dân, song lại chưa có quy định nào về chế tài xử lý đối với trường hợp cơ quan tiếp công dân hoặc người đứng đầu cơ quan khi không thực hiện các trách nhiệm của mình để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của luật. Đồng thời tăng thêm ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp công dân. Đại biểu này đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung các chế tài xử lý đối với trường hợp cơ quan tiếp công dân hoặc người đứng đầu cơ quan khi không thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình. Bên cạnh trách nhiệm của người đứng đầu cần bổ sung quy định về những trường hợp được ủy quyền tiếp công dân và trách nhiệm của người được ủy quyền.

Vấn đề Trụ sở Tiếp công dân cũng được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến. Đại diện TP Hà Nội, đại biểu Chu Sơn Hà đề nghị Ban soạn thảo cần phân tích đầy đủ và có tính thuyết phục về việc quy định chức năng, thẩm quyền, địa vị pháp lý của trụ sở tiếp công dân như một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dân. Nên chăng chỉ nên quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ sở vật chất của trụ sở nơi tiếp công dân, cách thức phối hợp các hoạt động trong các trụ sở tiếp công dân. Trách nhiệm quản lý trụ sở tiếp công dân cũng như một số nguyên tắc để xây dựng nội quy của các trụ sở tiếp dân, chứ không hình thành ra một tổ chức mang tính chất pháp nhân và phát sinh thêm tổ chức và thêm biên chế.

Đại biểu Ma Thị Thúy của tỉnh Tuyên Quang cho rằng, dự thảo Luật chưa quy định rõ về khái niệm giữa trụ sở là nơi làm việc với tổ chức hoạt động tiếp công dân ở từng cấp. Đề nghị Ban soạn thảo cần xác định rõ trụ sở tiếp công dân chỉ là địa điểm để đón tiếp công dân trực tiếp đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, là nơi nhận đơn, yêu cầu của người dân để phân loại chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền như hiện nay. Trường hợp xác định trụ sở tiếp công dân là một cơ quan độc lập, có tư cách pháp nhân như trong dự thảo Luật, không dùng khái niệm trụ sở tiếp công dân mà nên dùng khái niệm khác để thể hiện đây là một cơ quan có thẩm quyền, có tổ chức, bộ máy và trụ sở riêng.

Đại biểu Nguyễn Thị Khá tỉnh Trà Vinh nhất trí về trụ sở tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân là cần thiết nhưng cũng nên nghiên cứu mô hình phù hợp trên tổng thể không làm tăng biên chế, không phải là một cơ quan quản lý nhà nước độc lập, có con dấu, có tài khoản riêng, tăng cơ sở vật chất gây tốn kém không cần thiết. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, cũng như thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tránh lãng phí thời gian, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Nhưng luật cũng phải quy đinh rõ ràng các khoản chi phí cần thiết để phục vụ cho công tác tiếp công dân đạt hiệu quả tốt.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá các ý kiến thảo luận tại tổ cũng như tại Hội trường còn có nhiều khác nhau về những vấn đề như đối tượng, phạm vi điều chỉnh, trụ sở tiếp công dân, hệ thống nơi tiếp công dân, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thanh tra Chính phủ là cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban pháp luật là cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau và làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức khác nữa để hoàn chỉnh nâng cấp để trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay dự án luật này./.

Quang Vững

Nguồn: thanhtravietnam.vn (12/6/2013)

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu