Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Làm tốt công tác lưu giữ hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo ở cấp huyện, tỉnh Nghệ An (22/05/2015 05:10 PM)

Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Đó là sự thể hiện kết quả của quá trình kiểm tra, xác minh và kết luận nội dung KNTC; Đồng thời, hồ sơ giải quyết KNTC là những căn cứ, chứng cứ để đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo. Tuy nhiên, thời gian qua công tác lưu giữ hồ sơ giải quyết KNTC ở cấp huyện, tỉnh Nghệ An còn có nhiều yếu kém, dẫn đến khó khăn cho các cơ quan nhà nước cấp trên khi giải quyết vụ việc KNTC, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra KNTC tồn đọng, kéo dài.

Thực trạng công tác giải quyết KNTC ở cấp huyện được giao cho các phòng chuyên môn thực hiện như: Thanh tra huyện, Phòng Tài Nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động…Tuy nhiên khi giải quyết xong vụ việc, một số phòng chuyên môn không thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết KNTC nộp về bộ phân lưu trữ của cơ quan mà tự lưu giữ tại phòng mình, hay của phòng, có cán bộ được giao làm trưởng đoàn. Do vậy, hồ sơ giải quyết KNTC không được tập trung một đầu mối (lưu trữ cơ quan), gây ra tình trạng thất lạc hồ sơ, tài liệu giải quyết vụ việc. Qua thực tiễn công tác kiểm tra, xác minh, giải quyết KNTC cho thấy, nhiều vụ việc đã không tìm thấy hồ sơ giải quyết lần đầu như: vụ khiếu nại của ông Phan Xuân Điền ở Nam Đàn; vụ việc khiếu nại, kiến nghị của một số hộ dân liên quan đến đất nông nghiệp ở khu vực Bàu Kình – Đô Lương… gây ra không ít khó khăn cho các cơ quan cấp trên kiểm tra, xác minh, giải quyết lần tiếp theo. Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cũng đã có quy định về lưu giữ hồ sơ; cụ thể hơn ngày 24/10/2007, Tổng Thanh tra đã có Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, công tác lập và lưu giữ hồ sơ, tài liệu giải quyết KNTC ở một số đơn vị cấp huyện ở tỉnh Nghệ An vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Để công tác lưu giữ hồ sơ giải quyết KNTC đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật, hạn chế số vụ việc KNTC kéo dài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp của của nhân dân, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; UBND cấp huyện cần làm tốt một số nội dung cơ bản sau: Thứ nhất, chỉ đạo các Đoàn thanh tra, Tổ công tác thực nghiệm nghiêm túc các quy định của pháp luật về lưu giữ hồ sơ nói chung và lưu giữ hồ sơ giải quyết KNTC nói riêng; Thứ hai, cần ban hành văn bản quy định quy chế lưu giữ hồ sơ tài liệu thanh tra, giải quyết KNTC tại địa phương, cơ quan mình trên cơ sở cụ thể hóa quy định của pháp luật về KNTC và hướng dẫn của cấp trên. Thứ ba, tăng cường kiểm tra, tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm túc các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc để thất lạc hồ sơ, tài liệu thanh tra, giải quyết KNTC.

Thái Quang Huy – Phó Phòng Thanh tra 1

Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu