Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo (01/10/2015 10:20 AM)

“Nếu ở đâu người đứng đầu trực tiếp tiếp công dân, đối thoại, trực tiếp chỉ đạo, quyết định giải quyết, thì nơi đó vụ việc sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất, thậm chí không còn những vụ việc đông người, phức tạp”.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định như vậy trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” tối ngày 20/9, khi đề cập đến các giải pháp để thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Vẫn còn tình trạng giải quyết chưa đến nơi đến chốn, đùn đẩy trách nhiệm

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết: Năm nay, tình hình khiếu nại tố cáo của công dân, số lượng đơn, vụ việc, người có giảm hơn cùng kỳ năm trước. Nhưng tính chất phức tạp, gay gắt, đông người, vượt cấp, trở thành điểm nóng thì lại cao hơn.

Cụ thể, số lượt đoàn đông người tăng hơn 11% và khiếu nại trong lĩnh vực đất đai chiếm trên 64%. “Có thể nói rằng lĩnh vực đất đai là lĩnh vực khiếu nại nhiều nhất, nóng nhất và gay gắt nhất”, Tổng Thanh tra nói.

 

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (Ảnh: Chinhphu.vn)


Lý giải cho việc mặc dù các cấp, các ngành và đặc biệt là Thanh tra Chính phủ đã có nhiều cố gắng song tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân diễn biến phức tạp, Tổng Thanh tra cho biết: Một là cơ chế chính sách đã ban hành nhiều nhưng vẫn còn bất cập, phải tiếp tục bổ sung, điều chỉnh. Cộng với đó, nhiều vụ việc đất đai do lịch sử để lại, các cấp chính quyền đã vận dụng, quan tâm, tìm mọi giải pháp để giải quyết đúng pháp luật, đúng thực tiễn, nhưng cũng chưa giải quyết hết yêu cầu của bà con.

Thứ hai, các cấp chính quyền vừa qua tuy có nhiều nơi quan tâm giải quyết, nhưng cũng còn một số nơi, một số trường hợp giải quyết chưa dứt điểm, chưa đến nơi đến chốn. Thậm chí còn có tình trạng né tránh, đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết nên dẫn đến bức xúc cho bà con.

Thứ ba, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của chúng ta vừa qua có làm, nhưng chưa được đầy đủ, tạo nhận thức cho người dân. Cho nên, người dân chưa hiểu đúng nghĩa vụ, quyền lợi trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng Thanh tra cho hay: Tâm lý bà con hiện nay thì khiếu nại càng cao, càng tập trung đông người để gây áp lực cho chính quyền thì giải quyết càng nhanh. Theo Tổng Thanh tra, điều đó hoàn toàn không chính xác mà phải đi theo thẩm quyền, giải quyết theo pháp luật. Có như vậy, vụ việc mới được giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi của người khiếu nại.

Người đứng đầu cần quan tâm đến công tác tiếp công dân

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh chia sẻ: Kinh nghiệm đầu tiên là nơi nào cấp ủy Đảng lãnh đạo chặt chẽ, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết trực tiếp khiếu nại tố cáo của nhân dân thì nơi đó tình hình ổn định hơn, khiếu nại tố cáo của bà con được giải quyết tốt hơn.

Thứ hai, trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, là rất quan trọng. “Nếu ở đâu người đứng đầu trực tiếp tiếp công dân, đối thoại, trực tiếp chỉ đạo, quyết định giải quyết, thì nơi đó vụ việc sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất, thậm chí không còn những vụ việc đông người, phức tạp”, Tổng Thanh tra khẳng định.

Thứ ba, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo chưa làm thật tốt, nhận thức người dân chưa đầy đủ. Từ đó tạo ra một nguyên nhân là người dân chưa hiểu đúng nghĩa vụ và quyền lợi trong giải quyết khiếu nại tố cáo, dẫn đến khiếu nại vượt cấp.

Trên cơ sở phân tích hạn chế, kinh nghiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết, để tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân nói chung và phục vụ tốt nhất cho Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới, giải pháp đầu tiên là Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp phải quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng với đó, phải thể hiện trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của người đứng đầu, của các cấp chính quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, phải tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, để người dân hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm trong việc khiếu nại, tố cáo của mình để người dân thực hiện đúng trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cũng nêu rõ: Đối với bà con nhân dân, những người khiếu nại, tố cáo, chúng tôi đề nghị bà con nhận thức đúng về pháp luật khiếu nại, tố cáo. Muốn giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nhanh, phải đi theo thẩm quyền. Cơ quan có trách nhiệm phải nhận đơn giải quyết và thông báo kịp thời các yêu cầu của bà con…/.

Thu Hằng

Nguồn: dangcongsan.vn (20/9/2015)

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu