Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
KLTT trách nhiệm của GĐ Sở Ngoại vụ trong việc THPL luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC và PCTN; thanh tra việc THTK chống lãng phí và thực thi công vụ, nhiệm vụ của CBCC tại Sở Ngoại vụ (15/03/2017 04:42 PM)

Thực hiện Quyết định số 5894/QĐ.UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh. Ngày 04/01/2017, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 02/QĐ.TTR về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Ngoại vụ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ công ch tại Sở Ngoại vụ.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 05/3/2017 của Đoàn Thanh tra, ngày 10/3/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 01/KL.TTR.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Kết luận số 01/KL.TTR ngày 10/3/2017 để bạn đọc được rõ.

Phòng Nghiệp vụ 1 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu