Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kết luận Thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về quản lý, thực hiện dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (30/01/2018 09:36 AM)

Thực hiện Quyết định số 5766/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về quản lý, thực hiện dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Xét Báo cáo kết quả Thanh tra đề ngày 23/01/2018 của Đoàn Thanh tra liên ngành do Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn, ngày 25/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kết luận số 43/KL.UBND.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Kết luận số 43/KL.UBND ngày 25/01/2018 để bạn đọc được rõ.

Văn phòng Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu