Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kết luận Thanh tra Công tác quản lý tài chính Ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (24/11/2016 10:03 AM)

Thực hiện Quyết định số 5450/QĐ-UBND-KT ngày 23/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra tỉnh Nghệ An, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 268/QĐ-TTR ngày 18/7/2016 về việc thanh tra công tác quản lý tài chính Ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra đề ngày 10/11/2016 của Đoàn thanh tra, ngày 15/11/2016, Thanh tra tỉnh Nghệ An ban hành Kết luận số 49/KL.TTR.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Kết luận số 49/KL.TTR ngày 15/11/2016 để bạn đọc được rõ.

Phòng Nghiệp vụ 4 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu