Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kết luận Thanh tra Công tác quản lý tài chính Ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (10/11/2016 09:56 AM)

Thực hiện Chương trình Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 5450/QĐ-UBND-KT ngày 23/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-TTR ngày 30/5/2016 về việc thanh tra công tác quản lý tài chính Ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra đề ngày 22/10/2016 của Đoàn thanh tra, ngày 28/10/2016, Thanh tra tỉnh Nghệ An ban hành Kết luận số 48/KL.TTR.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Kết luận số 48/KL.TTR ngày 28/10/2016 để bạn đọc được rõ.

Phòng Nghiệp vụ 4 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu