Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC và PCTN; việc thực thi công vụ của CBCC tại UBND huyện Thanh Chương (14/12/2016 10:09 AM)

Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTR ngày 22/9/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức tại UBND huyện Thanh Chương.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 22/11/2016 của Đoàn Thanh tra, ngày 06/12/2016, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 53/KL-TTR.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Kết luận số 53/KL-TTR ngày 06/12/2016 để bạn đọc được rõ.

Phòng Nghiệp vụ 5 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu