Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán, thuế, phí, các khoản phải nộp tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành Công (06/06/2017 02:12 PM)

Ngày 31/5/2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-TTR về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán, thuế, phí, các khoản phải nộp tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành Công.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01/7/2010 quy định về công khai Kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 29/11/2011 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra; Điều 27 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và Khoản 13, Điều 1, Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về công khai Kết luận thanh tra.

Ngày 05/6/2017, Thanh tra tỉnh Nghệ An ban hành Thông báo kết luận số 259/KL-TTR.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Thông báo kết luận số 259/KL-TTR ngày 05/6/2017 để bạn đọc được rõ.

Phòng Nghiệp vụ 5 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu