Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cơ cấu tổ chức (12/05/2011 04:43 PM)

Danh sách ban lãnh đạo


 


TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Vi Văn Sửu

Chánh Thanh tra

suuvv@tt.nghean.gov.vn

2

Phạm Hồng Sơn

Phó Chánh Thanh tra

sonph@tt.nghean.gov.vn

3

Lê Anh Sơn

Phó Chánh Thanh tra

sonla@tt.nghean.gov.vn

4

Tô Hiền Đệ

Phó Chánh Thanh tra

deth@tt.nghean.gov.vn

 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu