Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có khá nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý nhất là những quy định liên quan đến kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực nhà nước, chiếm đến ¼ số điều (24/96) của đạo luật này.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác PCTN

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực. Đạt được kết quả này là sự tổng hợp của nhiều nguyên nhân, và vai trò tất yếu phải kể đến đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với cơ quan Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác PCTN ở Việt Nam hiện nay.

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là vấn đề hệ trọng của quốc gia, đảm bảo sự tồn vong của chế độ. Nhận thức được điều này, ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” (Quy định 205). Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi tính cấp thiết của nó mà còn là kỳ vọng về một giải pháp hữu hiệu, một chế tài đủ mạnh nhằm ngăn chặn sự tha hóa, tham nhũng quyền lực trong công tác cán bộ.

Một số ý kiến để nâng cao chất lượng xác minh, giải quyết khiếu nại

Quyền khiếu nại, tố cáo được ghi nhận, là một trong các quyền cơ bản của công dân. Quyền khiếu nại, tố cáo có mối quan hệ chặt chẽ với các quyền cơ bản khác của công dân, bất kỳ sự vi phạm nào đối với quyền và nghĩa vụ của công dân cũng có thể dẫn tới khiếu nại, tố cáo. Đây là một quyền có tính chất chính trị và pháp lý của công dân, là một hình thức biểu hiện của dân chủ.

Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) là việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp, chế tài nghiêm khắc để xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về PCTN. Các nội dung này được quy định ngay trong Luật PCTN năm 2018 và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính

Đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính là hoạt động giao tiếp bằng lời nói giữa người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại (hoặc đại diện hợp pháp), người bị khiếu nại (hoặc đại diện hợp pháp), cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nhằm làm rõ các thông tin, chứng cứ và tìm kiếm sự đồng thuận ở những vấn đề mà các chủ thể tham gia đối thoại có lợi ích mâu thuẫn với nhau, tiến tới chấm dứt khiếu nại.

Nâng cao và chú trọng việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra trong công tác thanh tra

Thực tiễn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra trong những năm qua cho thấy, một số kết luận, kiến nghị thanh tra được ban hành có chất lượng chưa khả thi; chưa có nhiều kiến nghị về hoàn thiện cơ chế chính sách, mà chủ yếu tập trung vào trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị về kinh tế dẫn tới đối tượng thanh tra chưa “tâm phục - khẩu phục”. Vì vậy, cần có cơ chế xem xét, đánh giá nội dung của dự thảo kết luận thanh tra để chỉ ra những điểm bất hợp lý, đưa ra những kiến nghị có cơ sở vững chắc trước khi ban hành kết luận.

Nguyên nhân và hình thức của hành vi tham nhũng

Tham nhũng là hiện tượng kinh tế - xã hội gắn liền với sự ra đời và phát triển của bộ máy Nhà nước. Các quốc gia có các điều kiện về xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế khác nhau quan niệm về tham nhũng cũng khác nhau. Ở mỗi giai đoạn phát triển của từng quốc gia, khái niệm tham nhũng cũng đưa ra tương ứng theo từng thời kỳ. Do đó, khó có thể có một khái niệm chung nhất về tham nhũng cho mọi quốc gia, mọi chế độ chính trị, tham nhũng cũng không phải là một khái niệm bất biến xuyên qua các thời kỳ phát triển đối với từng quốc gia, khu vực.

Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức cơ quan thanh tra theo hướng tập trung

Xuất phát từ thực tiễn những bất cập hiện nay, Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã đưa ra định hướng xây dựng các cơ quan thanh tra theo hướng tập trung, và thể hiện những định hướng cơ bản về mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra theo tinh thần này.

Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động và định hướng sửa đổi Luật Thanh tra 2010

Luật Thanh tra đã được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2011. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật Thanh tra đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hoạt động thanh tra, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai thực hiện, Luật Thanh tra cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, không còn đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu