Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra tỉnh Nghệ An (11/09/2014 04:39 PM)

Thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc “Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An”; Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An đã cử Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Thanh tra tỉnh Nghệ An; cụ thể:

Ông Vi Văn Sửu - Chánh Thanh tra tỉnh là Người phát ngôn của Thanh tra tỉnh.

Số điện thoại: 0383.841189; 0913.055.415;

Email: suuvv@tt.nghean.gov.vn.

Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu