Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về cải cách hành chính (02/10/2014 03:23 PM)

Thực hiện Văn bản số 7000/UBND-TH ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An v/v chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, Thanh tra tỉnh Nghệ An thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp đối với những sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến ý thức, trách nhiệm, kỷ luật phát ngôn, việc chấp hành giờ giấc làm việc,...của cán bộ, công chức, cụ thể:


I. Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử của cơ quan thường trực về cải cách hành chính của UBND tỉnh (Sở Nội vụ):


1. Số điện thoại: 02383.592.869


2. Địa chỉ thư điện tử: phongcchc@noivu.nghean.gov.vn


II. Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử của Thanh tra tỉnh: 


1. Số điện thoại phòng Tiếp dân: 02388.602.726


2. Số điện thoại Văn phòng: 02383.569.130


3. Địa chỉ thư điện tử: tt@nghean.gov.vn hoặc thanhtratinhnghean@gmail.com


Thanh tra tỉnh Nghệ An


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu