Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp đối với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCC cơ quan Thanh tra tỉnh (02/10/2014 03:23 PM)

Thực hiện Văn bản số 7000/UBND-TH ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An v/v chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, Thanh tra tỉnh Nghệ An thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp đối với những sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến ý thức, trách nhiệm, kỷ luật phát ngôn, việc chấp hành giờ giấc làm việc...của cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh Nghệ An, cụ thể:

1. Số điện thoại phòng Tiếp dân - Thanh tra tỉnh Nghệ An: 0388.602.726

2. Số điện thoại Văn phòng Thanh tra tỉnh Nghệ An: 0383.569.130

Thanh tra tỉnh Nghệ An


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu